Priser

I tabellen nedan finns exempel på vanliga åtgärder med det pris som du som patient betalar hos oss. Kostnaden för behandlingen betalas i kassan direkt efter besöket. Du kan välja att betala med kort eller mot faktura genom vår samarbetspartner Fortus. Väljer du faktura har du också möjlighet till avbetalning.

Priserna anges baserat på nivå av högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet börjar gälla när du som patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3000 kronor. Referenspriset fastställs årligen av TLV (Tandvårds-Läkemedelförmånsverket) för respektive åtgärd och anger det belopp som Försäkringskassan baserar sin ersättninggrundande belopp på.

Referenspriserna är förmånliga på de åtgärder som fyller hög samhällsnytta, till exempel förebyggande tandvård som minimerar risk för större komplikationer (och kostnader) på lång sikt. Däremot sätts de lågt, och i vissa fall så ersätts ingenting av Försäkringskassan, för andra typer av åtgärder – till exempel estetiska åtgärder, vilka kan vara viktiga för dig som patient men som inte anses vara viktiga för samhällsnyttan i stort.

Upp till 3 000 kronor i referenspris står man som patient för hela kostnaden. När priset överstiger 3000 kronor täcker Försäkringskassan 50 procent av referenspriset. Har man som patient genomfört större behandlingar och uppnår 15 000 kronor i referenspris, så täcker Försäkringskassan hela 85 procent av referensprisets kostnad under en tolvmånadersperiod.

ÅtgärdsnrNamnDitt belopp upp till 3 000 krDitt belopp 3 000–15 000 krDitt belopp över 15 000 kr
101Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare1250 kr765 kr426 kr
103Undersökning av en tand615 kr405 kr258 kr
111Basundersökning, utförd av tandhygienist 980 kr600 kr334 kr
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist710 kr408 kr196 kr
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning825 kr518 kr 302 kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning1 600 kr1002 kr584 kr
401Tanduttagning, en tand3200 kr2598 kr2176 kr
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal4 185 kr2 262 kr917 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar2495 kr1850 kr1398 kr
800Permanent tandstödd krona, en per käke10500 kr7258 kr 4988 kr