Allmäntandvård

Hos Karlaplanstandläkarna utför vi allt från årliga tandvårdskontroller till mer avancerad tandvård.

Hos Karlaplanstandläkarna utför vi allt från årliga tandvårdskontroller till mer avancerad tandvård utifrån dina önskemål och behandlingsbehov. För att undvika framtida besvär är den förebyggande behandlingen mycket viktig. På kliniken är vi två tandläkare, en tandhygienist och tre tandsköterskor som tillsammans strävar efter att uppnå den bästa munhälsan, utifrån dina förutsättningar.

Undersökningar

Våra undersökningar innefattar en komplett genomgång av din mun med 2-4 röntgenbilder. Vi kontrollerar alla tänder, bett och käkben samt slemhinnor, vi tar bort tandsten och behandlingen avslutas med en tandpolering. Efter varje utförd undersökning går vi igenom hur det ligger till med dina tänder, ger dig individuella råd och vid behov av fortsatt behandling får du en utförlig kostnadsberäkning.

Lagning

Lagning behövs när du har hål i en tand. Orsaken kan vara karies eller att en gammal lagning gått sönder. Det vanligaste fyllnadsmaterialet är en plast som kallas komposit. Fyllningen härdar och blir hård genom att den belyses av ett speciellt ljus. Den putsas sedan så att den känns blank och passar in i bettet till både färg och form.

Rot­behandling

Om ett hål är djupt skadas tandens inre. Det leder till att bakterier bildas och ger upphov till infektion i tandens rotkanal som orsakar tandvärk. Kroppens eget försvar kommer inte åt bakterierna och därför måste tanden göras ren och rotfyllas. Det finns även andra orsaker till en rotfyllning, tex kraftig tandpressning. Efter en lyckad rotfyllning fungerar tanden som vanligt.

Så går en rotfyllning till

En rotbehandling med rotfyllning kräver oftast minst två behandlingstillfällen. Vid det första tillfället öppnas en väg in i rotkanalen för att ta bort resterna av tandpulpan och göra rent rotkanalen. När tanden är rensad fylls utrymmet med ett bakteriedödande medel som ska verka under en tid då du får en provisorisk fyllning. Rotkanalen fylls sedan med ett gummimaterial som ersätter den skadade vävnaden. Sist fylls öppningen igen på samma sätt som vid en vanlig lagning.

Protetik

Protetik är samlingsnamnet på tandersättningar. När det saknas en eller flera tänder eller vid omfattande tandskador kan det krävas att man gör fasader, kronor, broar på egna tänder eller så används implantat.

Snarkning

Har du, eller den du sover med, problem med snarkning? Detta är vanligt men lätt att göra något åt. Vi kan hjälpa dig!

Bettskena

Har du problem med spända käk- och nackmuskler? Kanske gnisslar och pressar du? Hör med oss!

Specialist­tandvård

Vi har ett mycket gott och långvarigt samarbete med andra specialisttandläkare.
Hör med oss!

Tand­hygenist

För att förebygga tandlossning och karies har tandhygienisten en mycket viktig roll. Regelbundna besök är att rekommendera.

Botox

Vi utför botox både i medicinskt och estetisk syftet, fråga oss gärna!

The Wand

Wand är en ny bedövningsteknik där handstycket ser ut som en penna med en mycket tunn kanyl. Många sprut- och tandvårdsrädda patienter blir glatt överraskade över hur lätt det går att få denna bedövning och man slipper helt bedövningskänslan i läppar, tunga och kinder.